Foto: Jonathan Clerckx

'Trek sterke en stoute schoenen aan, wees beleefd en kijk onbeschroomd, aandachtig en vorsend om u heen. Zorg vooral dat er in uw reisgezelschap gene grommers noch kniezers zijn, want dat is een lelijke soort van mensen.' Omer Wattez (De Vlaamsche Ardennen, 1913)

Voor onze volgende derdedonderdagwandeling gaan we naar de Avelgemse Scheldemeersen met waterrijke hooilanden, afgesneden Scheldebochten en uitgestrekte graslanden. Verwacht op deze tocht veel waterminnende planten, zoals dotterbloemen en koekoeksbloemen, maar we maken zeker ook kans om amfibieën, libellen, vlinders en rietvogels te spotten. Houd je verrekijker dus paraat! 

We wandelen lang een vlak parcours van een negental kilometer, voor de helft op onverharde wegen en weiden.

Vanwege de coronamaatregelen is inschrijven verplicht. Mail naam en telefoonnummer naar info@milieufrontomerwattez.be of bel naar 055 30 96 66 (wegens telewerk is er evenwel geen permanentie op kantoor).

Startplaats: vrijgave na inschrijving met naam en telefoonnummer

Meenemen: mondmasker, verrekijker, geschikte wandelschoenen, afvalpicker

CORONAMAATREGELEN

  • Alle activiteiten van MOW voldoen aan de veiligheidsmaatregelen van de Veiligheidsraad.
  • Vooraf inschrijven (naam + telefoonnummer) is verplicht. De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een bevestiging.
  • Elke deelnemer ouder dan 12 jaar brengt verplicht een mondmasker mee en draagt het als 1,50 m afstand houden niet mogelijk is. Wie geen mondmasker bij heeft, kan er één aankopen (ten voordele van de vereniging) voor € 5.
  • Neem niet deel als u last heeft van volgende symptomen: verkoudheid, hoest, loopneus, niezen, keelpijn, koorts of als u samenwoont met iemand die deze symptomen heeft of vertoont.
  • Als u tot een risicogroep (65+ of personen met een ernstige onderliggende medische aandoening) behoort, dient u (eventueel in overleg met uw arts) af te wegen of het deelnemen aan de activiteit raadzaam en verstandig is. Heeft u vragen over de activiteit? Neem dan contact op met het secretariaat via info@milieufrontomerwattez.be of tel. 055 30 96 66.
  • Wie ziek wordt binnen de veertien dagen na deelname aan een activiteit, moet dit melden aan de organisatoren en zo nodig ook medewerking verlenen aan contact tracing.