OMW OMW

DANKZIJ JOU

blijft onze streek even mooi

Schrijf je lidgeld over op BE93 5230 8018 9167 van Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde, met vermelding 'lidmaatschap + naam/namen + adres'.

OPGELET: geef bij een promolidmaatschap duidelijk aan of je voor promo 1 of 2 kiest.

  • KERSTLIDMAATSCHAP: Geef een lidmaatschap tot eind 2022 cadeau! Vermeld KERST op je overschrijving. Kies voor individueel of gezinslidmaatschap (zie onder).
  • Gezinslidmaatschap: € 15. Vermeld op je overschrijving de namen van alle gezinsleden in het mededelingenvak.

  • Individueel lidmaatschap: € 12.

  • Promo 1: € 25. Bovenop het lidmaatschap krijg je onze wandelgids De Vlaamse Ardennen aan je voeten

  • Promo 2: € 25. Bovenop het lidmaatschap krijg je onze  twee wandelkaarten ter waarde van € 20.
  • Gift: fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Of klik hier voor een domiciliëringsformulier en stuur dit ingevuld terug naar info@milieufrontomerwattez.be of Milieufront Omer Wattez vzw, Dijkstraat 75, 9700 Oudenaarde.

Elk lidmaatschap is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Word je na september lid? Dan geldt het lidmaatschap tot het einde van het daaropvolgend kalenderjaar.