In het beroep bij de Raad van State dat enkele buurtbewoners, Natuurpunt vzw en Milieufront Omer Wattez vzw, met steun van het actiecomité HOKI en Groen aanspanden tegen de geplande leemontginning in Mater en Volkegem is een uitspraak gevallen. De aanklagers halen hun slag thuis, de plannen worden geschrapt.

‘Dit is heugelijk nieuws’ zegt betrokkene Dries Bothuyne uit de Karel Martelstraat. ‘Eerder nog kregen we een negatief bericht en vond de auditeur onze argumenten ongegrond. De Raad van State volgde de auditeur niet, wat zelden gebeurt, en stelt ons wél in het gelijk.’

‘De Raad van State oordeelt dat de milieueffecten van een nieuwe ontginning op de buurt onvoldoende werden onderzocht’ zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman, die het arrest al bestudeerde. ‘Er had een milieueffectenrapport moeten opgemaakt worden, dat onder andere de effecten van het stof voor de buurt onderzocht. Dat is niet gebeurd en dat is een fout.’

Het actiecomité HOKI reageert bijzonder opgelucht. ‘Het is ondertussen bijna 12 jaar dat wij met landbouwers en natuurverenigingen samen, schouder aan schouder, vechten tegen de vernieling van onze kouters’ zegt Jan Haesaert van HOKI. ‘We organiseerden bijeenkomsten, dienden bezwaren in, er waren protestmarsen, en een optocht van tractoren naar het stadhuis. Ons eetfestijn diende om de rechtszaak te financieren. We willen dan ook alle inwoners van Mater en Volkegem en van ver daarbuiten heel erg bedanken voor hun massale steun.’

Ook de milieuverenigingen en de landbouwers zijn bijzonder tevreden. Davy De Groote reageert: ‘de vernieling van waardevolle landbouwgrond voor bakstenen uit leem is niet meer van deze tijd. Bovendien vreesden wij echt voor een grondige verstoring van de waterhuishouding in dit gebied.’

Is de zaak nu helemaal van de baan? ‘De kans is toch wel groot’ zegt Meuleman nog. ‘Men kan beslissen om het GRUP helemaal opnieuw te maken, maar dan moet er ook een volledige milieueffectenrapportage opgemaakt worden. Dan moeten alle milieueffecten worden meegenomen. Effecten van fijn stof, geluidshinder, effecten op de waterhuishouding en de verkeersafwikkeling... Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat hier ooit een gunstig milieueffectenrapport kan komen. Bovendien blijkt uit het arrest dat het stadsbestuur van Oudenaarde beter de bezwaren van de buurt had gevolgd, en een ongunstig in plaats van gunstig advies had gegeven. Ik maak mij sterk dat ze dit niet nog eens gunstig zouden adviseren.’