foto Han Soete/DeWereldMorgen.be

De Vlaamse Waterweg NV en Vlaams gewest samen veroordeeld tot schadevergoeding voor het verlies aan overstromingsruimte

Dit jaar hebben de Vlaamse Waterweg NV (vroeger NV Waterwegen en Zeekanaal) en het Vlaams Gewest € 7000 schadevergoeding betaald aan de vzw Milieufront Omer Wattez voor het verlies aan overstromingsruimte in de Dendervallei te Overboelare. Dit kwam er op bevel van de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Het verlies aan overstromingsruimte kwam er na de dijkwerken te Overboelare. Er werd hiermee veel meer overstromingsruimte ingenomen dan nodig was. Die overstromingsruimte hier te Overboelare is echter broodnodig om de stadskern van Geraardsbergen te beschermen tegen wateroverlast. Met een arrest van 12 oktober 2016 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de NV Waterwegen en Zeekanaal en het Vlaams Gewest nu samen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Sommigen verkondigen wel eens dat de milieuvereniging zou moeten opdraaien voor de kosten ten gevolge van overstromingen. Hiermee verdraaien ze de zaken. Het is net MOW die opkomt voor de schade die de gemeenschap dreigt op te lopen door het verkwisten van de ruimte in de valleigebieden. De overheid heeft zelf bij decreet vastgelegd dat overstromingsruimte zoveel mogelijk dient beschermd te worden. Deze schadevergoeding is een belangrijke erkenning voor de vereniging voor diens jarenlange inzet voor het vrijwaren van overstromingsruimte.