Omdat we bij MOW zo'n fan zijn van het boek 'Tien klimaatacties die werken' van Pieter Boussemaere, bieden we het boek aan 10% korting aan voor onze leden en sympathisanten. Stuur een e-mail naar info@milieufrontomerwattez.be en verkrijg het boek voor slechts 20 euro!

Meer weten? Lees dan hieronder het eerste artikel over dit boek dat in ons ledenblad Onze Streek verscheen.

Tekst: Marc De Jonghe

“Tien klimaatacties die werken” is een boek van Pieter Boussemaere dat ik sterk aanbeveel. Een boekbespreking zou niet volstaan. Daarom maakt Onze Streek in enkele nummers plaats vrij om dieper op de voorgestelde klimaatacties in te gaan. Het boek is  CO2-neutraal uitgegeven door Uitgeverij Davidsfonds / Standaard in 2018.

Zelf dacht ik een redelijke “kenner” te zijn van het klimaatprobleem en de oplossingen. Maar bij het lezen van dit boek werd me duidelijk dat ik (ver) achterop liep. De technologie staat niet stil … Maar dankzij auteur Pieter Boussemaere werd mijn kennis bijgespijkerd. 2020 is het jaar waarin ook jouw  CO2-uitstoot naar beneden kan zonder veel aan comfort in te boeten.

Bij het boek hoort ook een website: https://10klimaatacties.be/. Deze geeft een uitstekend overzicht van wat je moet weten en welke effectieve acties je kan ondernemen. Op Facebook verschijnt nu en dan een post met actueel nieuws op de pagina ‘Eerste Hulp bij Klimaatverwarring’. Want verwarring de wereld uit helpen blijft één van de grote uitdagingen.

Informeer jezelf.

In het boek en op de website vind je een aanvinklijst met de tien klimaatacties. Je krijgt tijd tot 2030 om alles gedaan te krijgen. Jezelf informeren is de eerste actie, met andere woorden: weet waarover je spreekt. In vijfentwintig bladzijden krijg je van Pieter Boussemaere het mooist denkbare overzicht. Komen aan bod: het versterkte broeikaseffect en de essentiële boodschap dat we onafhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. De CO2 die we nu uitstoten zal gemiddeld pas binnen een veertigtal jaar zijn volle effect hebben (wat we nu meemaken is een erfenis uit de jaren 1980). 

Nu al ligt de gemiddelde temperatuur 1,15 °C hoger dan het pre-industriële niveau. Het klimaatakkoord van Parijs wil de stijging beperken tot 2 °C. Er is dus nog maar een marge van 0,85 °C. Zelfs als we er morgen in slagen om de CO2-concentraties niet verder te laten stijgen, dan nog komt er ongeveer 0,5 °C bij tegen 2100 omdat broeikasgassen met vertraging actief zijn. Om onder die 2°C te blijven moet de uitstoot vanaf dit jaar drastisch dalen. En zullen we CO2 uit de atmosfeer moeten halen, al is dat moeilijk.

Beïnvloed je omgeving

Durf erover spreken. Ga gerust je gang op Facebook. Blijf daarbij vooral bij de kern van de zaak (de fossiele brandstoffen). Plasticzakjes bannen en composteren zijn goede acties voor het milieu, maar het zijn geen klimaatthema’s. En wees voorbereid aan de tafel bij vrienden en familie: raadpleeg zeker de website! Het blijft nu eenmaal een ‘ongemakkelijke waarheid’, waar weinigen graag over spreken. Het lijkt een taboe-onderwerp dat we vermijden wegens gevoelens van schuld, onzekerheid en machteloosheid.

Ga daarom doemscenario’s uit de weg en focus op acties die we allemaal kunnen doen, én die effectief zijn. Vergeet niet dat elektriciteit uit wind of zon bijna overal ter wereld goedkoper is dan fossiele brandstoffen. Daar komen we later op terug. 

Beïnvloed je overheid

Net zoals onze medemensen, moeten we ook onze verkozenen aanspreken. Druk blijft nodig om de doelen van Parijs te halen, want met wat nu op tafel ligt komen we er niet. Neem deel aan acties, bekijk in je gemeente hoe het zit met het burgemeestersconvenant (waarin beloofd wordt om de lokale uitstoot met 40 % te verminderen tegen 2030). Eis dat belastingen verschuiven naar het verbruik van fossiele brandstoffen en vliegtuigen. Bij ons kan je ook de ‘Klimaatzaak’ steunen (https://www.klimaatzaak.eu/nl), een vzw die onze regeringen via de rechtbank bij de les wil houden.

 

Duurzame energie

Het speerpunt van de energierevolutie is duurzame elektriciteit, ter vervanging van steenkool, olie en gas. Daarvoor moeten we drie grote horden nemen. Dat zijn: 

 1. Voldoende hernieuwbare energie opwekken om alle groene stroom te leveren

 2. Ons elektriciteitsnet moderniseren tot internationale “smart grids” en opslagsystemen

 3. Efficiënt omspringen met die groene elektriciteit zodat de totale vraag beheersbaar blijft

 4. Zuinig omspringen met water, bodem, lucht, ruimte en energie is al lang een basisprincipe van onze vereniging. Ook in de strijd tegen de klimaatopwarming is dit beginsel belangrijk, al blijft het

   

  Windenergie is geen ‘alternatieve’ energiebron meer nu de kinderziektes overwonnen zijn. De windturbines op land prijzen zelfs in de VS elke centrale op fossiele energie uit de markt. Hoe duur moet elektriciteit zijn om rendabel te zijn voor een centrale? Dat schommelt bij ons tussen de 5 en 12 eurocent per kilowattuur. Een goed gelegen windpark op land kost bij ons 5 eurocent. In enkele landen duikt het zelfs onder de 3 eurocent. Op zee is het duurder, maar dat lukt nu ook al zonder subsidies, en voor minder dan 10 eurocent. Concurrentie voor gas- en steenkoolcentrales dus! Zeker op zee is er meer dan voldoende plaats voor windturbines. 

  Zelfs in olierijke gebieden is zonne-energie veel goedkoper dan olie: drie eurocent of minder. Het wereldwijd gemiddelde bedraagt 9 eurocent. Het kost natuurlijk energie om zonnepanelen te maken, maar zelfs bij ons is de energetische terugverdientijd minder dan twee jaar. Voor windturbines is dat minder dan één jaar. 

   

  Als je tot hier geraakt bent, beste lezer, dan mag je al een klein vinkje bij actie 1 “Informeer jezelf” plaatsen. Maar als je meer wilt weten en je in alle details wilt verdiepen, moet je het ten zeerste aanbevolen boek lezen.

Bemachtig je eigen exemplaar aan 10% korting dankzij MOW! Stuur een e-mail naar info@milieufrontomerwattez.be en bestel!