In Ooike sloot een landgebruiker eenzijdig een trage weg af en hij bedreigt wandelaars die er langs willen. Het betreft de officiële trage weg 76 aan de Veerkouterstraat in Ooike, deelgemeente van Oudenaarde. Dit is een bijzondere aarden weg gelegen tussen weiden en akkers. Ondanks herhaalde klachten gingen de bevoegde instanties van Oudenaarde nog niet over tot maatregelen.

Trage weg 76 aan de Veerkouterstraat maakt een onmisbaar deel uit van een van de tragewegenwandelingen uit de wandel- en inleefgids De Vlaamse Ardennen aan je voeten. Dat is een wandelgids bestaande uit 13 wandelroutes van telkens een andere lokale wandelexpert, die de trage wegen in de eigen buurt uit de broekzak kent. Deze publicatie van Milieufront Omer Wattez vzw werd gelanceerd in oktober 2021.

Helaas volgde sindsdien de ene na de andere klacht over de vierde wandeling uit de wandelgids. Wie trage weg 76 wou inslaan, stuitte op hekkens die de weg afsloten. Wie er toch langs wou, werd uitgescholden, bedreigd en fysiek tegengehouden door de man die er vlakbij woont. In een enkel geval was er zelfs sprake van aantasting van de fysieke integriteit. Een onaangename en schokkende ervaring voor al wie een onschuldig wandeluitje plande. 

Nochtans betreft het hier een feitelijke openbare buurtweg, als weg nr 76 aangegeven in de adviesnota van Eine, Heurne en Mullem. Een duidelijk bewijs van het openbare karakter van deze weg is het verkeersbord F45 dat een doodlopende weg aangeeft die voor fietsers en voetgangers doorlopend is. Daar geldt dan ook erfdienstbaarheid: dit betekent dat men verplicht is om wandelaars de doorgang te verschaffen op het terrein.

Foto: MOW

Klacht ingediend

Ter bescherming van wandelaars die onze wandelgids gebruiken, kaartte MOW deze problematiek meermaals aan bij de bevoegde instanties van de gemeente Oudenaarde. We stuurden e-mails en herinneringsmails, verwittigden de politiediensten en lieten deze kwestie behandelen op de gemeenteraad. Helaas moet MOW het tot nog toe stellen zonder enig antwoord, dit ondanks meermaals geuite fysieke bedreigingen tegenover wandelaars. Er is ons zelf een geval bekend van aantasting van de fysieke integriteit.

Het niet ingrijpen van de bevoegde instanties strekt blijkbaar tot voorbeeld. In de buurt zijn ook de trage wegen tussen de Rooigemstraat en de Vijfvlinderdries en de verbinding tussen de Vaddenhoek en Herlegem recent eenzijdig afgesloten voor het publiek door de eigenaars. We verzoeken dan ook dat het stadsbestuur haar gezag aanwendt om deze onrechtmatige situaties op te lossen en niet zomaar laat betijen.

Iedereen heeft recht op – en zelfs nood aan – de rust en de pracht van de vele unieke trage wegen die onze streek rijk is. Ze zorgen voor een onevenaarbare wandelbeleving voor mensen die snakken naar een streepje natuur in een volgebouwde regio. Je vindt ze tussen veld en wei, in de bossen en heiden of ze fungeren als kleine doorgangetjes tussen huizen … Ze zijn enkel toegankelijk  voor niet-gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwmaterieel.

Steun je Milieufront Omer Wattez vzw in onze inspanningen voor milieu, klimaat, natuur en erfgoed? Word dan hier lid!