Goed nieuws! De open ruimte tussen Welden en Nederename blijft behouden! De oprichting van een grote veeartsenkliniek pal in het midden van de open ruimte tussen Nederename en Welden gaat niet door. Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) en talloze bezorgde burgers dienden een bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag. Gelukkig volgde het stadsbestuur van Oudenaarde onze redenering grotendeels.

Het bouwplan voorzag een paardenkliniek van maar liefst 2700 m2, met onder meer wachtboxen, vijf behandelruimtes en een ruimte voor bewegingsonderzoeken. Daarnaast was er ook sprake van 1736 m2 verharding voor onder andere parkeerplaatsen; en dat in overstromingsgebied. De grote constructie met een enorme ecologische voetafdruk zou dus ook nog eens de waterhuishouding grondig verstoord hebben. De locatie voor dit complex te midden van bijzonder waardevol ecologisch gebied was voor Milieufront Omer Wattez bijgevolg onaanvaardbaar.

Het aangevraagde perceel bevindt zich tussen het VEN-gebied Reytmeersen (vallei van de Bovenschelde) en het habitatgebied Bossen van de Vlaamse Ardennen. Bovendien grenst het aan een vallei- en brongebied. Door de ligging fungeert het perceel als een corridor tussen de Reytmeersen en Bos t’Ename. Een dergelijke bebouwing zou een versnippering tussen beide gebieden betekenen, met een bijzonder negatieve impact op de biodiversiteit en de ecologische waarde van beide gebieden.

Bouwen middenin agrarisch gebied is voor MOW niet bespreekbaar. Toch wordt dit voor professioneel uitgebate landbouwbedrijven in uitzonderlijke gevallen soms toegestaan. Het gebruik van landbouwpercelen voor de bouw van een dierenkliniek kan echter helemaal niet door de beugel. Daarnaast werd ook gevreesd voor geur- en lawaaihinder en een toename van verkeer.

Dankzij het protest blijft het visueel aantrekkelijk, toeristisch vergezicht tussen Melden en Nederename bewaard en daar is MOW heel tevreden over. Het getuigde lange tijd geleden al van gezond verstand dat het bouwlint tussen de dorpen werd onderbroken. Zo bleef de open ruimte – die in Vlaanderen al zo schaars is – bewaard. We wilden er dan ook alles aan doen om het open landschap tussen het bos ’t Ename en de vallei van de Bovenschelde te vrijwaren van bebouwing. Open ruimte beschikt over talloze milieu-eigenschappen en -kwaliteiten die in bebouwd gebied verloren gaan.

MOW raadt aan om enkel nog te bouwen op bestaande daarvoor bestemde percelen en daarvoor zoveel mogelijk natuurlijke materialen te gebruiken, zoals hout, leem, vlas en hennep.

Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) is een regionale milieuvereniging die opkomt voor de bescherming van het milieu en het behoud van de natuur en de cultuurhistorische waarden in de streek.

Lid worden? Klik hier!