De Vlaamse regering heeft vorig jaar een resolutie goedgekeurd die het onmogelijk maakte voor burgers om nog in beroep te gaan als ze in de eerste fase geen bezwaar hadden ingediend. Dit was een tactiek om ons monddood te maken. Samen met tal van andere milieuverenigingen trok Milieufront Omer Wattez naar het Grondwettelijk Hof om deze regel ongeldig te laten verklaren. Vandaag kunnen we jullie de blijde boodschap brengen dat we daar ook in geslaagd zijn. En gelukkig maar!

Door de beroepsmogelijkheid te beperken wordt de slagkracht van burgerorganisaties ernstig aangetast. Het is nu eenmaal niet altijd mogelijk om van in het begin op de hoogte te zijn van rechtszaken, zeker als er niet veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Bovendien kunnen zaken evolueren als er nieuwe elementen aan het onderzoek worden toegevoegd, waardoor ze plots wel relevant worden voor burgerlijke partijen. Daarom is het noodzakelijk dat organisaties zich in beroep kunnen aansluiten bij de burgerlijke partijen, zelfs nadat het eerste oordeel is geveld. Het Grondwettelijk Hof volgde deze redenering.

De Vlaamse Regering heeft ook een maatregel genomen die het bouwen in waardevol landschap versoepelt. Ook hiertegen gingen Milieufront Omer Wattez en tal van andere organisaties vanzelfsprekend in beroep. Daarover is nog geen beslissing van het Grondwettelijk Hof. We hopen natuurlijk dat we ook hier ons gelijk halen. In deze tijden moeten we net extra streng toezien op de bescherming van het landschap, de natuur en het milieu. Hopelijk volgt het Grondwettelijk Hof ook hier onze redenering. We houden jullie in elk geval op de hoogte!

Natuurpunt, BBL, Greenpeace, WWF, Red de Voorkempen, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming, BOS+, Aktie Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse milieukoepel waren onze 'partners in crime'. "De strijd voor open ruimte en natuur is niet alleen cruciaal voor een gezond en leefbaar Vlaanderen, maar tegelijk ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering", konden we lezen op het persbericht van Natuurpunt. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn.