Het is zondagmorgen 15 september 2019. Een autoluwe zondag waarop zich een prachtige, zonnige dag aankondigt. Een fietstocht door onze mooie Vlaamse Ardennen staat op het programma. Bij het buitenkomen trekt een aanzwellend, gierend geluid vanuit Oudenaarde echter mijn aandacht. Juist, daar is hij weer: de jaarlijkse Aarova-rally.

Van 7 tot 20u is er een lockdown op een parcours dat zich uitstrekt over het grondgebied van Oudenaarde, Ooike, Wannegem-Lede, Kruishoutem en Huise. Iedereen zit opgesloten in de woning, door het verbod om de openbare weg tot op 10 m te naderen, en wordt een mooie najaarsdag ontnomen. En dat enkel om een elitaire, milieubelastende en gevaarlijke sport van enkelingen te laten doorgaan.

De Aarova-rally is opgericht door maatwerkbedrijf Aarova, gelegen in het industriepark de Bruwaan te Oudenaarde. Het gesubsidieerde bedrijf heeft als kerntaak de verschaffing van werkbaar werk aan mensen met een beperking binnen onze maatschappij. In de plaats daarvan stopt het bedrijf veel tijd en energie in de uitbouw van een autorally die ze elk jaar willen uitbreiden (zie kader).

Povere communicatie

Vanuit de verkeerde veronderstelling dat deze rally zou bijdragen aan de luister en uitstraling van onze streek sprongen de gemeentebesturen van Oudenaarde en Kruisem mee op de kar en wordt er niet op een inspanning gekeken. De logistieke diensten van Oudenaarde en Kruisem zijn voor de aanvang van de rally weken in de weer met de inrichting van het parcours.

De gemeente Kruisem voert de communicatie op slinkse wijze om weerstand te omzeilen want men is zich ten volle bewust van het gebrek aan draagvlak bij de plaatselijke bevolking en landbouwers. Op de minaraad te Kruisem op 19-9-2019 uitte de vertwijfelde voorzitter Deconinck zijn ongenoegen over de hinder die de landbouwers ondervinden bij het oogsten en bewerken van hun velden. Hij wijst op de jaarlijkse schade aan het wegdek en het buitensporig aantal werkuren door het gemeentepersoneel om dit evenement mogelijk te maken. Zijn aanklacht krijgt geen gehoor.

Een rondvraag bij de landbouwers leert nochtans dat zij zich niet geruggesteund weten door het CD&V-bestuur. Vooral het plan om de rally dit jaar in oktober te laten doorgaan, valt op een koude steen. Oktober is de oogstmaand. In het weekend doen zij dan beroep op losse arbeidskrachten. Door de grillige weersomstandigheden van de laatste jaren, telt elke dag. Sommigen overwegen zelfs om inkomstenderving te eisen van de organisatie.

De schepen van sport in Kruisem, Robrecht Bothuyne, gaat er prat op twee infovergaderingen te hebben ingericht waar geen tegenstand te bespeuren viel, maar de waarheid heeft ook zijn rechten. De aankondiging van de rally was te summier: een eenvoudig velletje papier tussen de reclamefolders, dat velen niet eens opmerkten en dat in de verste verte niet liet vermoeden welke impact de rally zou hebben. Ook de infovergaderingen waren beperkt van opzet. Slechts wie langs de uitbreidingszone van het parcours woonde, werd uitgenodigd. Hooguit enkelingen waren daar aanwezig. Zeggen dat de rally met instemming van de bevolking doorging, is de waarheid geweld aandoen. Een bevraging van de bewoners langs het volledige parcours is nooit gebeurd en al helemaal niet van de gehele bevolking. Het plaatje zou er dan wel anders hebben uitgezien.

Getergde burgers

Hoe ging het er op het terrein aan toe op de dag van de rally? Voor beeldhouwer en galerij-uitbater Willy De Meester in Wannegem-Lede begon de dag hoopvol. September was voor zijn galerij een belangrijke periode. Hij had een dubbeltentoonstelling lopen en verwachtte heel wat volk in Het Leeghoek. Dit is een doodlopende weg die uitgeeft op de Zevekotstraat. De gemeente had echter nagelaten om de bewoners van de wegen die uitgaven op het parcours te verwittigen. Die dag zag Willy geen kat in zijn galerij.

Ook Jo en Viviane Engels, die in de Merktweg wonen - een doodlopende weg die uitgeeft op de Reutelstraat -, kregen geen bericht in de bus. Ze werden verwacht op een feest maar konden geen kant op. Voor Jo en Viviane zat er niets anders op dan onder prikkeldraad te kruipen en tussen de koeien en de vlaaien richting Lede dorp te baggeren waar iemand hen kwam oppikken.

In de statige hoeve van de familie De Paepe in de Appelhoekstraat te Huise stond de feesttafel gedekt. Het was een grote dag want de familie uit Frankrijk kwam op bezoek. Maar ook voor hen werd het noppes.

Grote schade, onverantwoord risico

De wagens komen van rechts uit de Reutelstraat waar ze vaak de bocht missen, met schade aan afsluiting en weide tot gevolg. Foto: Claude Descamps

Op het circuit zelf gaat het er ondertussen hard aan toe. Met korte tussenpauzes razen de wagens voorbij. Heggen, hagen en afsluitingen gaan voor de bijl. Ann Veranneman uit de Boviestraat kijkt angstig toe hoe de bolides keer op keer de heuvel naar beneden razen richting haar hoeve. Tot haar vrees werkelijkheid wordt en haar haag over een lengte van 20 m meegesleurd wordt door een van de deelnemers.

Ook de afsluiting van de paardenweide van Marc Verbeek gaat voor het zoveelste jaar op rij tegen de grond. Nog erger is het wanneer zich in de Reutelstraat 4 bij het echtpaar Strobbe - Colembier een wagen door de haag boort en dit slechts op enkele meter van het zwembadje van de kleine Arthur, waar de kleuter een paar uur voordien nog onbezorgd rondliep.

De lijst van rally-doden is lang. Dat zou het gemeentebestuur moeten weten. Rally van Ieper 1995: een tienjarige jongetje overlijdt. Boucles de Spa 1998: een cameraman en chauffeur overlijden. Moorslede 2002: een copilote overleeft het niet. Middenkust, juni 2002: twee toeschouwers overlijden. Hannuit 2009: een toeschouwer wordt geëlektrocuteerd en overlijdt. Condroz 2011: een veertienjarig jongetje komt aan zijn einde ... Beste lezer, ik kan nog wel even doorgaan met deze droevige opsomming. Besef vooral dat men in de Reutelstraat enkel door geluk aan een groot onheil is ontkomen.

In dit circus van brood en spelen vermelden we ook nog dat er in de Boviestraat een Porsche is uitgebrand en een aantal wagens in de gracht zijn terechtgekomen. Pas om 20 uur durven de mensen beduusd uit hun huizen komen en de schade opmeten. Ondertussen nippen de bestuurders van Oudenaarde en Kruisem enkele kilometers verder in de VIP-lounge tevreden en zelfvoldaan aan hun glas champagne of uitstekende wijn en proeven ze van de door bevallige hostessen aangeboden exquise hapjes. Voor hen de geneugten, voor de inwoners de shit.

Greenwashing

We schrijven 16 november 2019. In de krant verschijnt een foto waarbij de burgemeesters van Oudenaarde en Kruisem fier een boom planten. Op Trumpiaanse wijze wordt aangekondigd dat de rally-organisatie op het terrein van Aarova 100 bomen aanplant en dat de Aarova-rally een weldaad is voor het milieu. Dit is een sterk staaltje van greenwashing. Het is ronduit schrijnend dat de Kruisemse burgemeester en de sportschepen zich hiertoe laten lenen terwijl ze in hun eigen gemeente nodeloos 237 mooie eiken willen laten sneuvelen om de Nazarethsesteenweg heraan te leggen.

Het is ons een raadsel waarom ze hun medewerking verlenen aan een evenement dat het leven van de inwoners, toeschouwers en deelnemers in gevaar brengt en dat door de hoge CO2-uitstoot van de wagens een ware aanslag op het milieu vormt. Onvoorstelbaar dat men deze unieke kouter verkwanselt aan de autosport en dit op een dag dat velen er willen wandelen en fietsen. De openbare weg wordt aan flarden gereden en er worden vele manuren door gemeentepersoneel gepresteerd, allemaal op kosten van de belastingbetaler. Het voelt alsof ze hun eigen kiespubliek in de rug schieten. Autorally’s zijn niet meer van deze tijd en wie dit niet beseft , heeft de afspraak met de geschiedenis gemist.

Uitbreiding Aarova-rally

Volgens de laatste berichten wordt de Aarova-rally uitgebreid tot in Maarkedal. Het college van burgemeester en schepenen keurde volgend parcours goed langs enkele idyllische wandel- en fietsroutes: Ellestraat – ruilverkavelingsbaantje – Hasselstraat – rechts naar Bossenaarstraat (langsheen Santens) – Fortstraat – Taaienberg – linksaf Bossenaarstraat – rechtsaf naar de molen – rechtsaf Aatse Heerweg – Kerkemstraat – Delfdries – Tenhoutestraat. Inwoners van Maarkedal die hier helemaal geen zin in hebben, mogen ons contacteren via info@milieufrontomerwattez.be. Wij brengen u in contact met de lokale werkgroep.

Dit artikel verscheen in de recentste uitave van milieumagazine Onze Streek. Wil je graag meer lezen? Word lid van Milieufront Omer Wattez voor slechts 12 of 15 euro per jaar. Dan ontvang je Onze Streek vier keer per jaar bij je thuis of digitaal. Bovendien steun je ons op die manier om de natuur, het milieu en het erfgoed te beschermen in de Vlaamse Ardennen en omstreken in de Dender- en Leievallei.