Trage Weg blijft behouden!

Eind vorige eeuw, begin deze eeuw kregen de trage wegen meer en meer de aandacht die ze verdienen. Zo ook in de omgeving van Ronse en Kluisbergen en dit onder impuls van wijlen Magda Vergeynst, die een werkgroepje oprichtte. Alle trage wegen van het grondgebied Kluisbergen werden onder de loep genomen. Uiteindelijk konden we in 2017 in overleg met het gemeentebestuur van de gemeente Kluisbergen een voetwegenplan opstellen.

In dit voetwegenplan worden de trage wegen onderverdeeld in drie categoriën: te behouden, af te schaffen en in overweging te nemen voetwegen. De laatste categorie betreffen voetwegen waar de gemeente niet tot een consensus is gekomen omtrent het al dan niet behouden of afschaffen ervan. Deze voetwegen worden dus niet afgeschaft, maar belanden in de ‘koelkast’ of ‘de wachtkamer’ waar ze weer uit kunnen gehaald worden wanneer de tijd er rijp voor is.

Bij de onderhandelingen balanceerde voetweg 62 te Kwaremont (het gedeelte tussen de Middelloopstraat en de Lamontstraaat) meermaals in de weegschaal tussen af te schaffen en te behouden voetwegen. Onze werkgroep hield echter voet bij stuk. Finaal werd besloten om deze voetweg te behouden. In de maand april van 2019 hadden de laatste inrichtingswerken plaats waardoor deze voetweg alle troeven heeft herwonnen.

Bekijken we eens deze unieke voetweg van nabij. Wie al eens de provinciale Panoramawandeling afstapte, moet zich het traject eventjes na de start aan de kerk van

Kwaremont voor de geest halen. Voetweg 62 start hier bij het verlaten van de Keuzelingsstraat, aan knooppunt 70 van het provinciale knooppuntennetwerk. Deze dalende, deels onverharde weg wordt ook het ‘Slibbergat’ genoemd, vanwege het slipgevaar bij winterse en regenrijke omstandigheden. Op het einde van het Slibbergat buigt voetweg 62 af naar rechts en wordt ze de ‘Watermolenstraat’ genoemd. Je passeert daar inderdaad de watermolensite van de voormalige ‘Biesputmolen’. Bij het verder bewandelen van deze straat kruip je uit het dal en kun je aan de volgende bocht (knooppunt 49) eventjes bekomen op de rustbank. Hier geniet je van het landschap met de Paterberg op de voorgrond en de Scheldevallei op de achtergrond. Bij het verlaten van knooppunt 49, richting knooppunt 16, wordt voetweg 62 een onverharde brede weg. Hierbij daal je af tot aan de Molenbeek en stijg je dan terug tot aan de Middelloopstraat (=knooppunt L6 op de wandelknooppuntenkaart van het Mileufront Omer Wattez (MOW)). Aan dit knooppunt L6 sla je bij de provinciale Panoramawandeling naar links af tot knooppunt 16. Wij concentreren ons echter op het vervolg van voetweg 62 tot aan de Lamontstraat (=knooppunt A2 op de wandelknooppuntenkaart van het Mileufront Omer Wattez).

De Atlas de Buurtwegen toont meteen het belang van voetweg 62 aan. Ze vormt de verbinding tussen de Keuzelingsstraat en de Lamontstraat (zie groene lijn op onderstaande kaart). Dat dit geen kort traject is, blijkt ook uit de naam ‘lange weg’ die in deze atlas aan deze voetweg werd toegewezen.

Bekijken we nu eens het laatste traject van voetweg 62 tussen de Middelloopstraat (Chemin 21) en de Lamontstraat (Chemin 15) op de Atlas der Buurtwegen meer in detail.

De bedding van voetweg 62 vanaf buurtweg 21 is gelegen op het perceel nr. 86. Op het einde van dit perceel buigt de voetweg af naar rechts en volgt enkele meters de beek. Bij het oversteken van de beek ligt het vervolg van voetweg 62 op de percelen 241 en 240 tot aan de Lamontstraat (buurtweg 15, knooppunt A2).

De probleemstelling van deze voetweg situeerde zich t.h.v. perceel 86. De Atlas der Buurtwegen geeft de situatie weer in de 19de eeuw (rond 1840). De laatste tientallen jaren is in de hedendaagse landbouw schaalvergroting schering en inslag. Concreet voor onze voetweg worden de percelen 82 t.e.m. 86 als één akker bewerkt. Daardoor kwam onze wandelweg dwars door deze akker gelegen.

Om dit geschetst probleem op te lossen werd in het voetwegenplan beslist om de bedding van de voetweg naar de andere kant van perceel 86 te verleggen. Een eventuele andere oplossing was de verlegging van de voetweg naar de perceelgrens van de percelen 81 en 82 en verder de beek stroomopwaarts te volgen langs de percelen 82 t.e.m. 85. Dit traject zou dus in het verlengde van knooppunt L6 liggen. Doordat percelen 82 t.e.m. 85 in handen zijn van andere eigenaars dan van perceel 86 was enkel de verlegging op perceel 86 mogelijk.

In april van dit jaar werd de laatste hand gelegd aan de herinrichting van deze voetweg t.h.v. perceel 86. De landbouwer liet een strook van 1,5 meter vrij (de wettelijke breedte van deze voetweg) tot en langs de beek. Om de wandelaars attent te maken op deze nieuwe situatie werden bordjes geplaatst vanaf knooppunt L6 tot aan de overgang over de beek. De gemeente Kluisbergen deed ook zijn duit in het zakje en plaatste een gloednieuwe brug zodat de overgang over de beek op een veilige manier verzekerd is. Volgende foto’s dienen als illustratie:

Het traject van voetweg 62 tussen de MOW-knooppunten L6 en A2 werd opgenomen in de wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse Ardennen Schelde’ van MOW. Deze kaart werd in oktober 2016 herdrukt. Daardoor staat het ‘oude’ traject van voetweg 62 t.h.v. perceel 86 op de kaart afgebeeld. Om dit euvel op te lossen werd een update in maart 2018 op de website van MOW geplaatst. Op die manier blijft de MOW-kaart up-to-date. Zie op de webpagina van MOW via volgende link: milieufrontomerwattez.be/wandelkaart/

bij ‘update maart 2018’. Volgende kaartjes tonen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ situatie van voetweg 62 tussen L6 en A2:

Wandelaars die het nieuwe traject tussen L6 en A2 eens willen uittesten kunnen dit doen a.d.h.v. volgende wandelsuggesties:

Kwaremont (Kluisbergen) geologiewandeling - 7 km / 5,5 km

Kluisbergen Hotond-beiaardwandeling - 9 km / 5,5 km

Panoramawandeling, startpunt Kwaremont (Kluisbergen) - 17 km

Filip Keirse, mei 2019