Dankzij Milieufront Omer Wattez (MOW) blijven een klassieke brei- en brillenwinkel en een statig burgerhuis met art-decogevel in de Serpentestraat in Brakel bewaard. De aanvrager diende een vergunning in om deze woningen af te breken en ze te vervangen door appartementen. De gemeente Brakel keurde de aanvraag goed. Gelukkig had de Oost-Vlaamse deputatie oor naar het beroep van MOW.

MOW pleitte voor het behoud van de gebouwen in de Serpentestraat omwille van de erfgoedkundige waarde. De voormalige brei- en brillenwinkel met huisnummers 5 tot 7 dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De kern van het burgerhuis met huisnummers 9 tot 11 dateert zelfs uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Geen wonder dus dat deze huizen openomen zijn op de Inventaris bouwkundig erfgoed.

   

Beide panden beschikken over uitzonderlijke erfgoedelementen die er een uniek gebouwencomplex van maken. De eenheid is daarbij minstens even belangrijk als de afzonderlijke delen. Dit biedt een meerwaarde aan de gehele straat en aan de dorspkern van Nederbrakel. Een uitstraling die uiteraard helemaal tenietgedaan zou worden door een nieuwbouwcomplex. Bovendien vormen de twee statige panden in dezelfde straat een drieluik met de pastoriewoning uit het midden van de 19de eeuw.

Met de sloop van de twee unieke cultuurhistorische woningen zou de Serpentestraat veel van haar erfgoedwaarde en beeldbepalende unieke kenmerken verliezen. Verder zou de verwijdering van deze woningen nefast zijn voor de kern van Nederbrakel, zowel vanuit visueel-vormelijk als cultuurhistorisch perspectief.

MOW is opgetogen met deze juridische overwinning en blijft vooropgaan in de strijd voor het behoud van milieu, natuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen en omstreken!