In Paulatem, een pittoresk dorpje in de gemeente Zwalm, staat pal in het centrum naast de kerk een imposante hoeve. Dit pand met twee huisnummers had vroeger twee belangrijke functies. Nummer 61 deed dienst als gemeentehuis en nummer 59 als café, met de toepasselijke naam ‘In het gemeentehuis’. Zowel in 2015, 2017 als in 2018 werden aanvragen ingediend om deze hoeve te slopen, maar daar stak Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) een stokje voor.

Zowel het dorpsbeeld als de hoeve zelf zijn opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed. Door de centrale ligging naast de kerk zou de sloop het dorpsbeeld natuurlijk onherroepelijk wijzigen. Daarnaast heeft het voormalig gemeentehuis ook een grote historische waarde. Vandaag bestaat het pand nog steeds uit een woonhuis met één bouwlaag uit de 18de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw werd dit uitgebouwd tot een semi-gesloten hoeve en woonhuis, en verhoogd met een verdieping. Daarnaast staan er rondom de verharde binnenplaats en naast het kerkhof aangepaste hoevegebouwen.

Met de zes traveeën, de verankerde lijstgevel, de ring voor het vastleggen van paardenleidsels, de getoogde bovenvensters (met gebogen muuropeningen) en nog zoveel meer authentieke elementen ademt het gebouw geschiedenis uit. Bovendien bepaalt het in grote mate mee het uitzicht van Paulatem.

Copyright: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/45255

Een eerste aanvraag tot sloop van de hoeve voor de bouw van 8 wooneenheden werd ingediend in 2015. De weigering van de gemeente volgde toen snel. Eind 2017 volgde echter een nieuwe aanvraag en deze keer keurde de gemeente de sloopvergunning goed. MOW zag zich genoodzaakt in beroep te gaan bij de bestendige deputatie, maar deze willigde ons beroep niet in. Daarop trokken we naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het besluit van de deputatie te vernietigen. De Raad volgde ons en vernietigde het besluit op 3 december 2019. Het gevolg was dat de deputatie het besluit moest herzien. Op 19 maart 2020 kwam dan eindelijk het verlossende bericht dat de deputatie ons beroep inwilligt en de vergunning vernietigt.

'De authentieke elementen van het gebouw ademen geschiedenis uit.'

Om het nog complexer te maken was er inmiddels midden 2018 een derde aanvraag voor de sloop van de hoeve ingediend, nadat we beroep hadden aangetekend tegen de vergunning van 2017. In deze nieuwe vergunningsaanvraag zou een deel van de hoeve bewaard blijven, maar zou een ander deel nog steeds gesloopt worden voor de bouw van nieuwe wooneenheden. Ook hiertegen gingen we in beroep in augustus 2018. Gelukkig werd deze aanvraag wel onmiddellijk geweigerd door de deputatie.

MOW komt op voor de bescherming en het behoud van milieu en natuur in de Vlaamse Ardennen. We verdedigen ook het cultuurhistorische erfgoed in onze streek. Streven naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving doet MOW met acties, activiteiten, publicaties en als het moet via juridische weg.

Lid worden van Milieufront Omer Wattez vzw? Klik hier!