Bron: wikipedia

Onze gemotiveerde stagiaire Julie Wuytack trok voor ons naar het Parkbos om er te berichten over het kasteel Grand Noble in De Pinte. Hier volgt haar relaas.

Het uitgestrekte gebied van het Parkbos is ongeveer 1200 hectare groot en strekt zicht uit over Gent (Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem), De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het bevindt zich tussen de Ringvaart rond Gent, de Kortrijksesteenweg, de autosnelweg E17 en de woonkern van De Pinte. Het Parkbos zorgt voor een mooie afwisseling in dit sterk verstedelijkt gebied.

Op de wandelkaart van het Parkbos staan negen kastelen aangeduid. Deze zijn op cultuurhistorisch vlak zeer interessant en zijn een sterke geschiedkundige troef. Het Kasteel Grand Noble is één van die negen kastelen, maar welke geschiedenis kent het en wat biedt de wandeling er rondom?

Het bos is in de afgelopen paar jaren sterk veranderd en vandaag de dag is het nog steeds in volle ontwikkeling. Toch zijn de meeste wandelroutes al bijna volledig aangelegd. Eén van de bewegwijzerde wandelroutes is de Grand-Nobleroute (De Pinte, Sint-Denijs-Westrem). Bij deze wandeling van 2,8 km loopt de bezoeker rond het kasteel Grand Noble doorheen de boskern Grand Noble. Deze werd in 2011 aangeplant met zwarte els, zomereik, beuk, lijsterbes en heel wat andere boomsoorten. Naast het jongere bos is er ook een ouder bos waardoor het er heel gevarieerd is.

Ongeveer 10 jaar geleden was het volledige gebied Grand Noble nog privé. Tegenwoordig kan je er wandelen, maar de site rond het kasteeldomein blijft privé. Enkel in dit deel van het domein worden trouwens nog jachtactiviteiten toegelaten. Door de jachtrechthouder wordt eenmaal per jaar een vossendrijfjacht georganiseerd.

Nabij het kasteel van Grand Noble zijn op de weides soms schapen te zien. Deze worden ingezet voor het beheer van bermen en wandelpaden. Daarbovenop zorgen ze voor een gevarieerder vegetatiepatroon en voor de verspreiding van zaden.

Erfgoed

Kasteeldomeinen zijn samen met de dreven bepalend voor het karakter van het parkbosgebied. De uitzichten die men vanuit sommige kasteeldomeinen op het omliggend landschap heeft, zijn cultuurhistorisch en esthetisch zeer waardevol. De laatste jaren groeit de belangstelling voor de kasteelparken. Ze zijn een groene long voor de stad.

Het kasteel Grand Noble was in de tweede helft van de 13de eeuw eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij. Dit landhuis kwam in 1802 in bezit van de familie De Giey. In 1850 werd het gesloopt en vervangen door het neoclassicistische kasteel dat rond 1860 voltooid werd. Het kasteel is via drie dreven met straten verbonden. De toegangsdreef van het kasteel bevindt zich aan de Baron de Guylaan (De Pinte). Deze toegangsdreef ,die start met arduinen paaltjes en kettingen, eindigt met een ijzeren hekken aan gietijzeren zuilen. Daar is een vermelding van het wapenschild van de familie de Giey te zien met de leuze “Qui s’y frotte s’y pique”uit het midden van de 19e eeuw. Een uitspraak die al dateert van Lodewijk XII en die vrij te vertalen is als ‘wie zich verbrandt, moet op de blaren zitten’. Naast het kasteel zelf beschikt het domein ook over een aangelegd park met bijhorende vijver, koetshuizen en hovenierswoning.

Het Parkbos ligt in De Pinte, aan de buitengrenzen van ons werkingsgebied, maar is dus zeker eens een bezoekje waard!