Een paar weken geleden kregen we het droevige bericht van het overlijden van Magda Vergeynst. Het leven voor ons hier op aarde gaat verder. Maar we willen niet vergeten wat Magda voor ons betekend en verwezenlijkt heeft.

In het Burreken, een mooi natuurgebied in de Vlaamse Ardennen waar Magda ook graag vertoefde, wordt de mogelijkheid geboden om een aantal bomen te adopteren via de 'knuffelboomactie'. Om de verbondenheid van Magda met de natuur blijvend te herinneren willen we graag een bomengroep voor Magda adopteren. Daarom zijn we zo vrij om jullie het volgende voorstel te doen:

Jullie kunnen een bedrag overschrijven op reknr. BE56 3770 0957 9088 van Filip Keirse, met de vermelding 'knuffelbomen voor Magda'. Al jullie giften gaan dan integraal naar de knuffelbomengroep van Magda. Volgend voorjaar, wanneer het knuffelbos in volle pracht staat, maken we een wandeling door dit natuurgebied met Filip als gids.

Ter info: Wat houdt deze knuffelboomactie in? Afhankelijk van de stamomtrek en de ouderdom van de boom kan u voor een wisselend bedrag één of meerdere bomen onder uw hoede nemen. Onder de bomen zitten zowel jonge als oude exemplaren, waaronder zelfs enkele stervende maar daarom niet minder waardevolle bosreuzen. De diversiteit komt ook in de soortenvariatie tot uiting, al zijn het vooral beuken die de hoofdmoot vormen. En wie wil kan zelfs een bomengroep onder zijn of haar hoede nemen. (Bekijk gerust ook eens de website van het Burreken voor meer info.)