Naar aanleiding van de oproep van Bos+ om zes miljoen bomen te planten in Vlaanderen, doet Milieufront Omer Wattez vzw (MOW) een oproep aan de gemeenten binnen ons werkingsgebied. De aanplant van duizenden extra bomen kan de temperatuur tijdens de volgende hittegolven een stuk draaglijker maken in elke stads- of dorpskern. Bovendien halen bomen CO2 uit de lucht. Daarom vraagt MOW uitdrukkelijk dat de beleidsvoerders in ‘onze’ gemeenten hun verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van de toekomstige generaties.

De dorpen en steden in de Vlaamse Ardennen en omstreken zijn vaak een woestenij van beton en verharding zonder bomen. MOW verzoekt de steden en gemeenten in ons werkingsgebied om een concreet plan op te stellen en, niet onbelangrijk, daar een bijhorend budget voor te voorzien. De jaarlijkse aanplant van een fiks aantal bomen past binnen de onthardingsmaatregelen en zorgt zo ook voor een betere insijpeling van water in de bodem. Heel belangrijk is ook dat de nieuwe bomen ruimte krijgen om te groeien en niet met de regelmaat van de klok gesnoeid worden.

Gebetonneerde straten, stenen gevels en voetpaden zonder bermen, geveltuintjes of bomen, transformeren stadsdelen in hitte-eilanden. Zo wordt het in steden vaak enkele graden warmer dan op het platteland. Dat werd onlangs nog door een NASA-studie bevestigd. Asfalt en beton slorpen de warmte op en houden ze vast. Bomen zorgen daarentegen voor een omgekeerd effect. Ze bieden verkoeling door de verdamping van water en door hun schaduw, die ettelijke graden frisser is dan die van gebouwen. Dat is precies wat we nodig hebben om gemeenten leefbaar te houden tijdens extreem warm weer. Zoals we de voorbije dagen zelf hebben kunnen vaststellen, is er immers een hemelsbreed verschil tussen 29 graden en 39 graden Celsius.

Hoe kunnen de gemeenten dit aanpakken? Er zijn verschillende mogelijkheden. Men kan naar het voorbeeld van Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Openbaar Domein in Brugge, elke inwoner aansporen om bomen bij te planten in de tuinen. Dit zou je kunnen doen door aan elke burger met tuin een boom te schenken. Ook tiny forests zijn een interessante optie. Dit zijn kleine bosjes middenin de stad die razendsnel kunnen groeien. Last but not least moet het straatbeeld een drastische wijziging ondergaan. Straten met enkel asfalt en voetpaden, zonder ook maar een streepje groen, zijn echt niet meer van deze tijd.

Wat de keuze van bomen betreft, opteert men best voor inheemse bomen. Daar is onze insectenfauna het meest op afgestemd, wat dan weer de biodiversiteit ten goede komt. In steden kunnen die eventueel op sterk verharde oppervlaktes beperkt aangevuld worden met nauw verwante soorten uit het mediterraan gebied. Deze zijn eveneens geschikt voor onze insectenfauna, zijn hittebestendig en zijn het gewoon om te groeien op stenige ondergrond.