Om onze leden op de hoogte te houden van ons doen en laten biedt Milieufront Omer Wattez (MOW) een overzicht van de dossiers waar MOW bedenkingen bij heeft en verdere stappen onderneemt.

Nazarethse steenweg

MOW juicht toe dat men een fietspad wil aanleggen aan de Nazarethse Steenweg in Kruisem, maar vindt het absoluut niet kunnen dat daarvoor 239 volwassen eiken moeten wijken. Er is onvoldoende gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk bomen te besparen. Daarom ziet MOW zich genoodzaakt om bezwaar in te dienen tegen de plannen die nu voorliggen.

Adventure Park Tsjaka nabij het Muziekbos

Aan de voet van het Muziekbos in Ronse huist sinds enige tijd het Adventure Park IJsmolenhoeve, eigendom van Tsjaka bvba. Onlangs diende de bvba een omgevingsaanvraag in om uit te breiden. Het recreatiegebied dat oorspronkelijk enkel aangeduid was voor rustige recreatie, wordt nu ook gebruikt voor paintball en lasershooting. En dat op biologisch waardevol tot zeer waardevol terrein, in een bosje naast de Molenbeek.

De inrichting ligt deels in effectief overstromingsgevoelig gebied. Daar wil Tsjaka een parking voor 45 wagens, bergruimte, een paardenpiste en een universele feestzaal realiseren. Veel van de aangevraagde zaken zijn daar al aanwezig, maar werden eertijds aangebouwd zonder vergunning.

Verder is de organisatie al begonnen met het graven van greppels om overstromingen tegen te gaan, eveneens zonder vergunning. De bedoeling is om de Trochbeek kunstmatig ten noorden van de site verplaatsen. Dat kan echter negatieve gevolgen hebben voor de verdere uitbreiding van de biotoop van de rivierdonderpad, een Europees beschermde soort die goed gedijt in de bovenloop van deze beek.

Om deze redenen besloot het bestuursorgaan van MOW om bezwaar in te dienen.

De Keibergstraat in Lierde

De gemeente Lierde reikt een vergunning uit om een holle weg bestaande uit onverharde steenslag te verharden. Onze vrijwilliger die ter plaatse een kijkje ging nemen, stelde vast dat de holle weg breed genoeg is voor een baan van drie meter breed zonder de taluds of struiken en bomen aan te tasten. De door de gemeente voorgestelde uitwijkstrook in het midden van de holle weg zou echter wel grote schade aanbrengen aan de begroeiing van de holle weg. Daarom besliste MOW om beroep aan te tekenen.

Holle wegen bieden een onderkomen voor vele vogels, zoogdieren en insecten. Je vindt er verschillende plantensoorten, maar ook boomsoorten als hazelaars, olmen en zomereik. Op zonnige bermen komen dan weer heel veel kruidensoorten voor. Behalve voor hun hoge natuurwaarde zijn holle wegen ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt interessant. De meeste holle wegen stammen waarschijnlijk uit de middeleeuwen, andere dateren zelfs al uit het Romeinse tijdperk.

*Info losjes gebaseerd op: Holle wegen, landschappelijk erfgoed (rld.be)

Wolvenpark in D’Hoppe, Vloesberg

Aan de rand van Brakel keurde de gemeente Vloesberg (Flobecq) een vergunning goed voor een bungalowpark tussen de wolven, ondanks honderden bezwaren. Toeristen zouden er in een chalet kunnen overnachten terwijl ze slapen naast enkele wolven die opgesloten zitten in een kooi. En dit vlak naast een Europees beschermd natuurgebied, met onder meer het Brakelbos. Bovendien zou het wolvenpark slechts het eerste deel zijn van een grootschalig dierentuinproject naar analogie met Pairi Daiza. Dat allemaal middenin Natura 2000-gebied. MOW overweegt verdere stappen.

Ook voorstander van een gezond leefmilieu, natuur en erfgoed in onze streek? Wil jij de volgende generaties een zo gezond mogelijke planeet achterlaten? Klik dan hier om lid te worden van Milieufront Omer Wattez!