Op 14 april 2020 verleende de stad Deinze een milieuvergunning voor het ophogen van weides aan de Staggestraat in Deinze. MOW tekende beroep aan.

De weides liggen in een valleigebied en komen iedere winter onder water te staan. Zo zorgen ze voor de langzame infiltratie van regenwater en het vertraagd afvoeren ervan. Daardoor vermindert stroomafwaarts de kans op overstromingen.

De aanvrager wou de weides tot 74 cm ophogen en verkreeg de goedkeuring van het stadsbestuur, die de ophoging futiel en aanvaardbaar noemde. Maar daar is MOW het helemaal niet mee eens. Een ophoging van 74 cm doet integendeel het waterbergend vermogen van de weide drastisch dalen. Dat zorgt voor versnelde afvoer stroomafwaarts, waar in het verleden al wateroverlast was.MOW ging in beroep en de deputatie volgde onze argumenten helemaal. Er wordt niet voldaan aan de watertoets. Ophogingen in overstromingsgebied zonder compensatie is voor waterberging kunnen niet. Dat vormt een zogeheten legaliteitsbelemmering voor het verlenen van de vergunning. Op 22 oktober weigerde de deputatie dan ook de vergunning. MOW is blij dat hier gekozen wordt voor een verstandig en verantwoord waterbeleid.