Vergunning verkaveling in effectief overstromingsgebied afgekeurd

Aan het Molenpad in Zwalm werd een vergunning aangevraagd voor de bouw van vier bouwloten met oppervlaktes tot 800 m2. Milieufront Omer Wattez vez diende bezwaar in omdat de verkaveling in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt en gelegen is tussen twee deelgebieden van een VEN-gebied. Dankzij MOW’s bezwaren werd de vergunning afgekeurd en redden we opnieuw een stuk grasland van verharding!

Door de nabijheid van de Zwalmbeek e verkavelingsaanvraag is gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied door de nabijheid van de Zwalmbeek. Dat blijkt uit onderstaande kaart. In de nota was er sprake van dat verloren gegane overstromingsruimte moet gecompenseerd worden. Toch stond nergens waar of hoeveel er gecompenseerd zou worden. Milieufront Omer Wattez is van mening dat dit al in de aanvraag van de verkavelingsvergunning moet zitten. Een verkavelingsvergunning toekennen midden in effectief overstromingsgevoelig gebied, zonder duidelijkheid over compensatie is onverantwoord.

Daarnaast ligt het perceel tussen twee heden nog gescheiden deelgebieden van het VEN-gebied “De Midden- en Benedenloop van de Zwalm” (op ca. 650m van het stroomafwaarts gebied en op ca. 1200 m van het stroomopwaarts gebied). Voor de totstandkoming van een verbinding tussen die twee deelgebieden is het openhouden van dit stuk open ruimte voor de verbinding op de linkeroever belangrijk. De toekomstige verbinding van de deelgebieden is trouwens voorzien in artikel 17 van het Natuurdecreet. Het bebouwen en verkavelen van dit stuk zou onvermijdbare en onherstelbare schade toebrengen aan het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Steun je Milieufront Omer Wattez vzw in onze inspanningen voor milieu, klimaat, natuur en erfgoed? Word dan hier lid!