Raad van State vernietigt doortrekking N60

De Raad van State heeft op verzoek van de vzw Milieufront Omer Wattez het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 vernietigd betreffende het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Missing Link N60 te Ronse”. De plannen voor de doortrekking van de N60 komt zo terug in de koelkast terecht.

Met het Grup gaan er groene bestemmingen verloren. Milieufront Omer Wattez vzw had in zijn argumentatie aangevoerd dat de nood aan natuurcompensaties niet concreet wordt doorvertaald in het bestreden GRUP. Telkens wanneer deze compensaties aan bod komen, wordt er gemakshalve verwezen naar de projectfase waarin ze zouden worden aangepakt. Dit is een manifeste vorm van rechtsonzekerheid die door de Raad van State werd weerhouden om het GRUP te vernietigen.

In dit artikel, dat in 2014 in Onze Streek verscheen, lichten we het dossier en onze bezwaren nader toe. Het arrest kan je hier lezen. AVS en het Nieuwsblad deden verslag van het perscommuniqué van Actiecomité Geen Streep door Ronse.