Het kwam hard en onverwacht aan: de fietserstunnel in Leupegem wordt uitgesteld. De kost van €300.000 is er teveel aan voor de stad Oudenaarde. Ter vergelijking: voor één aankomst van de Ronde van Vlaanderen legt de stad €400.000 op tafel. Liever kiest het bestuur voor (minstens) twee jaar uitstel om niet zelf te moeten investeren.

TEKST: Marc De Jonghe

Misschien moeten we er maar aan wennen dat veilig en comfortabel fietsen op de lange baan geschoven wordt in de stad die zichzelf nochtans dé fietsstad van de Vlaamse Ardennen noemt. Als je alle beslissingen van het verleden op een rijtje zet, wordt het wel duidelijk: Oudenaarde heeft geen hart voor de gewone fietsers.

Ohiostraat en Oudstrijdersstraat: In 2013 zaten bewoners, school en Fietsersbond een aantal avonden samen met de bevoegde Vlaamse diensten. Er werden compromissen gevonden en de plannen zagen er goed uit. Toch passeren fietsers hier vandaag nog steeds enkel uit pure noodzaak. Zoals het nu gepland staat, zijn de werken pas in 2024 klaar. Dat is ELF jaar na de eerste infovergadering. De auto's staan reglementair geparkeerd, maar de fietser moet telkens over het boordje slalommen.

De Graaf Van Landaststraat zou in 2018 nieuwe fietspaden krijgen tussen de N60 en Fietelstraat. Dit is uitgesteld naar ten vroegste 2020.

Het fietspad beneden aan de berm van de N60 tussen de Kortrijkstraat en de Wortegemstraat, dan. De ruimte voor de bedding werd bij de verkavelingswerken aldaar voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) wou dit zelfs opnemen in de heraanleg van de nieuwe rotonde op de N60 ter hoogte van Samsonite. Dit klinkt wat gek, want het fietspad langs de berm zou honderden meter verder aangelegd worden. Maar het AVW zag dat als compensatie voor het verdwenen fietspad boven, vlak langs de N60. De rotonde is heraangelegd, het fietspad tussen de Kortrijkstraat en de Wortegemstraat kwam er niet. In het Meerjarenplan van de stad is de aanleg niet voorzien.

Het verhaal van het fietspad langs de N8 (Edelareberg en verder richting Brouwerij Roman) verraadt één en al uitstelgedrag. Het eerste mobiliteitsplan van Oudenaarde viert volgend jaar zijn 30ste verjaardag. Dat plan voorzag een van de rijweg afgescheiden fietspad aan beide zijden. De mobiliteitsplannen van 2002 en 2011 hernemen dat plan. In augustus 2020 zal het VIJFTIEN jaar geleden zijn dat de toenmalige Stichting Omer Wattez (het huidige Milieufront) de actie "Niet zagen, fietspaden vragen" opzette langs de N8, samen met de Fietsersbond van Oudenaarde en Brakel en de Gezinsbond van Leupegem. De Vlaamse administratie liet in 2013 al aan Oudenaarde weten dat een samenwerkingsovereenkomst kon worden afgesloten. Helaas pindakaas: het stadsbestuur voorziet de komende vijf jaar geen onteigeningen. Wat een verschil met Maarkedal: de gewestweg van Leupegem naar Maarke en Schorisse ligt er al grotendeels. Waar een bestuur het wil, komt er een fietspad.

De N46 (Weldenstraat) krijgt dezelfde behandeling van het bestuur: stilstand. Er moest beslist worden voor eind 2014, maar dat is dus niet gebeurd. Er is geen timing op te plakken of en wanneer hier iets voor fietsers zal gebeuren.

De fietsdoorsteek langs het spoor naar Ronse stond zelfs al in het Verkeerscirculatieplan van 1991! En het was dan nog een prioriteit voor de vorige bestuursploeg. Vijf jaar verder: nog niks te zien.

Een uniforme voorrangsregeling voor de Fietsring, samen met rioleringswerken, zou er al midden 2020 moeten komen voor enkele straten aan het Tacamboroplein tot aan de Rode Los. De rest volgt aansluitend. We zijn zéér benieuwd.

De paraplu der paraplu’s is wel het Mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde: eerst moet er een nieuw plan komen, waarin ze het hebben over sluipverkeer, netwerk veilig fietsen, …

Inspraak: ja, maar ...

De nieuwe bestuursploeg hield enkele inspraakavonden. ‘Maak Oudenaarde mee’ was de leuze. In het infoblad van de stad staat het goed samengevat: ‘De Oudenaardist ligt vooral wakker van mobiliteit en meer groen in de stad.’ En ook nog: ‘Vooral over het fietsverkeer in onze stad kregen we heel wat vragen en opmerkingen, bijvoorbeeld over het onderhoud en de aanleg van fietspaden, de veiligheid van de fietspaden en –oversteekplaatsen, … , de Oudenaardist wil van Oudenaarde duidelijk een nog (sic) fietsvriendelijker stad maken.’. Om af te ronden met deze giller: ‘…en als bestuur delen wij dezelfde ambitie.’

Steun Milieufront Omer Wattez in de strijd voor het behoud en herstel van natuur, milieu, klimaat en erfgoed. Klik hier om lid te worden.

Dit artikel verscheen eerder in ons milieu- en natuurmagazine Onze Streek. Word lid van Milieufront Omer Wattez en ontvang ons tijdschrift viermaal per jaar.