Dit jaar breidt de Aarovarallysprint uit van Oudenaarde en Kruisem naar Maarkedal. De autorally is wegens de corona-uitbraak in het voorjaar verplaatst naar het najaar, op zondag 11 oktober. Superstage, de organisator, heeft het parcours bekendgemaakt. Het verloopt op kleine openbare wegen die vooral door wandelaars, fietsers en landbouwers gebruikt worden. Die dag worden al die wegen voor de snelheidswedstrijd met rallywagens voorbehouden.

Driemaal per dag 120 auto’s op kleine, openbare wegen

In volle vakantieperiode kwam een dame van Superstage de Aarovarallysprint voorstellen in Maarkedal. De publieke opkomst was laag enerzijds door de timing en anderzijds omdat de uitnodiging bij bewoners langs het parcours pas de dag zelf in de bus gevallen was.

Aan de autorally nemen 120 rallypiloten deel. Dat betekent dat er 120 rally-auto’s op de markt van Oudenaarde vertrekken en aankomen. Drie keer op één zondag leggen ze het parcours af aan hoge snelheden. Om de minuut wordt er aan de start een rally-auto losgelaten. Ze doen kleine, landelijke wegen aan in Oudenaarde, Kruisem en Maarkedal.

De dag van de rally worden de wegen afgesloten voor alle andere verkeer. Bewoners mogen hun woning niet verlaten of laten betreden. Paardeneigenaars worden verzocht hun paarden op stal te houden. Superstage beweert dat andere dieren geen last hebben van de voorbijrazende wagens, maar dat klopt natuurlijk niet. Daar hoeven we geen tekeningetje bij te maken.

De dag vóór de rally rijden elektrische wagens het parcours. Bovendien zal er ook tijdens de voorbereidende werken en na de rally hinder zijn op deze wegen.

‘Ander’ publiek in Vlaamse Ardennen

De organisator rekent op enkele duizenden toeschouwers die ze met shuttles vervoeren. Langs het parcours worden er standjes opgesteld die vrijwilligers en verenigingen uitbaten. De organisator en de gemeenten hopen met financiële vergoedingen het postvatten aan te moedigen.

De deelnemende gemeenten zijn overstag gegaan voor het argument dat een autorally een ‘ander publiek’ zou aantrekken. Het ziet ernaar uit dat Maarkedal, parel van de Vlaamse Ardennen, voortaan motor van de Vlaamse Ardennen wordt, want rallyrijders en amateur of wouldbe rallyrijders zullen zich maar al te graag op de kleine wegen komen uitleven. Zichzelf uitroepen als wandel- of fietsparadijs of landbouwgemeente is tegenstrijdig met een imago van rally-vriendelijke gemeente. Oudenaarde trekt bijvoorbeeld nu al veel patserauto’s op de Grote Markt aan, juist als mensen daar willen genieten van een rustig terrasje.

Voorstaanders van de rally kunnen hun pret niet op. “Eindelijk gebeurt er iets in Maarkedal.” zegt iemand, of  “Maarkedal gaat voortaan eens een ander publiek aantrekken.” Het is maar de vraag of de inwoners van Maarkedal daarop zitten te wachten. Tijdens de corona-lockdown hebben velen genoten van de rust, een aangename en veilige ervaring. Ze hebben hun streek wandelend of fietsend verkend.

Het nadeel van de Vlaamse Ardennen is echter dat ze doorgaans groepen oldtimers, motorrijders, tractors, cabrio’s, quads en zelfs sportvliegtuigjes, parapentes, privéhelikopters, enz. aantrekken en nu dus ook: rallyrijders. Ze komen hier voor het reliëf, de landschappen en de rust die van de streek uitgaan. De bewoners en kalmtezoekers zijn de dupe, want zij zien hun felbegeerde en steeds zeldzamere rust in rook opgaan.

Greenwashing en sustainability

Het is tegenwoordig bon ton om milieu- of lawaaihinder te compenseren met greenwashing. Dan worden er boomplantingen beloofd of staat de organisator een bedrag af aan het goede doel. Zo ook de Aarovarallysprint. De organisator belooft ter compensatie boompjes te planten en een goed doel in Zimbabwe te steunen. Iedereen weet echter dat boompjes planten niet per se natuurontwikkeling is en dat Zimbabwe te veraf is om enige opvolging en uitvoering van de belofte te controleren.

Superstage belooft veel aandacht aan de veiligheid te schenken en de eventuele schade ten gevolge van de rally vlot terug te betalen. Ze gaan dus al op voorhand uit van onvermijdbare schade. Hopelijk loopt niemand persoonlijke schade of erger op, want het is niet duidelijk hoe Superstage dan zal reageren. Bij een vorige editie werd in Kruisem onder andere een oude haag 20 meter verder gesleurd en boorde een wagen zich door een haag op enkele meter van het zwembadje van een peuter, die daar een paar uur eerder nog onbezorgd rondliep.

De duurzaamheid van het event wordt gegarandeerd met het gebruik van houten vorkjes om te eten en plastic zakken om vuilnis in te steken. Ook dat vinden de tegenstanders van de rally een schamele tegemoetkoming.

Het ziet ernaar uit dat alleen een wending in de coronatijd een stokje voor de wielen van de rally kan steken, maar het belet burgers van Oudenaarde, Kruisem en Maarkedal niet om hun vrees en ongenoegen tegenover de rally kenbaar te maken aan hun burgemeester en schepenen. Een rally hoort echt niet thuis in de vredige Vlaamse Ardennen.

EINDE PERSBERICHT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOW komt op voor de bescherming en het behoud van milieu en natuur in de Vlaamse Ardennen. We verdedigen ook het cultuurhistorische erfgoed in onze streek. Streven naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving doet MOW met acties, activiteiten, publicaties en als het moet via juridische weg.