Foto: Robin Vanheuverswyn

In Kluisbergen op de Waaienberg, in een typisch Vlaamse Ardennenlandschap met houtkanten, weiden akkers en bosjes, stond tot voor kort de mooiste sleedoornhaag van Kluisbergen. Helaas ging de 65 meter lange haag, die nochtans in VEN-gebied stond, in het najaar van 2019 zonder vergunning tegen de vlakte. De natuurinspectie ging ter plekke, maar toch ziet het er niet naar uit dat de sleedoornhaag weer in volle glorie terugkomt.

De haag was een weelderig toevluchtsoord voor geelgors, de sleedoornpage en vele andere soorten vogels en insecten. Niet verwonderlijk dat verschillende natuurliefhebbers in het najaar van 2019 een klacht neerlegden om natuurherstel te bekomen.

Ontoereikend herstel

In februari 2020 bleek de gerooide sleedoornhaag al vervangen door een haag van haagbeuk. Daarom stelden onze vrijwilligers voor om los van de nieuwe haag, gezien de beschikbare ruimte, een volle sleedoornhaag van 180 à 240 plantjes aan te leggen. Zowel Natuurinspectie als de eigenaar van het domein leken hiermee akkoord te gaan. Jammer genoeg stelden we vast dat er in april – vrij laat dus - slechts 33 sleedoornplantjes bijkwamen, die het door het droge weer bovendien erg moeilijk hebben. Hierbij sloot Natuurinspectie het dossier af.

Het hart van iedere natuur- en milieuliefhebber bloedt bij een dergelijk voorbeeld van natuurherstel, want dit soort rijkelijk plantgoed is van onschatbare waarde voor de biodiversiteit. En dus voor ons allemaal. Hopelijk wordt dit geval niet ook geklasseerd als geslaagd natuurherstel, want dan stellen wij ons toch ernstige vragen bij de 97% natuurherstel waarmee het departement omgeving zich recent op de borst klopte.

Helaas zijn er nog wel voorbeelden van onverantwoord omspringen met biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen. Zo blijken er in het Ingelbos en het Hotondbos in de streek van Kluisbergen en Ronse midden in het broedseizoen verschillende beuken en eiken omgezaagd te zijn. Nochtans geldt van 1 april tot 30 juni de schoontijd in Vlaanderen. In deze periode mag het bos niet geëxploiteerd of geruimd worden, zelfs niet als de betreffende bomen dood of gedeeltelijk omvergewaaid zijn.

Samen kunnen we er iets aan doen

Eens te meer blijkt dat burgers, maar soms ook overheidsinstanties, onvoldoende op de hoogte zijn van de milieu- en natuurwetgeving. Woont u bijvoorbeeld in VEN-gebied? Dan mag u de bomen en struiken op uw domein niet zomaar aantasten zonder vergunning. Raadpleeg de milieudienst van de gemeente bij de minste twijfel of doe wat opzoekingswerk op www.geopunt.be. Naast natuurgerichte bosbouw is de doelstelling van de Vlaamse Overheid in VEN-gebieden immers ook het herstel van microreliëf en de structuur van het landschap, noodzakelijk voor vele soorten planten en dieren om te overleven.

Als milieu- en natuurverenigingen hebben we begrip voor de huidige onderbezetting bij de Natuurinspectie, waardoor niet elk dossier de aandacht krijgt die het verdient. We zijn dan ook verheugd met de aanstelling van acht bijkomende natuurinspecteurs in Vlaanderen. Het is namelijk van cruciaal belang dat alle natuur- en milieudossiers tot in detail opgevolgd kunnen worden … En dat de verdwenen sleedoornhaag vervangen wordt door een evenwaardig exemplaar.

Ecoloog Jelle Van den Berghe, werkzaam aan het kabinet van minister van omgeving Zuhal Demir, verwoordde het vorig weekend nog treffend in de pers: “Onze natuur is zo fragiel als een patiënt op intensieve zorg”. Laten we ons dus allemaal samen inspannen om de geliefde en onmisbare zieke erdoorheen te slepen.

Wil je ook je gewicht in de schaal leggen voor het milieu, de natuur en het erfgoed? Word dan ook lid van Milieufront Omer Wattez vzw voor slechts 12 of 15 euro per jaar!