Armand Matthijs, bezieler van Rebus en trouw lid van Milieufront Omer Wattez zond ons een bijdrage over wat wij kunnen doen voor het klimaat, de natuur en het milieu. Voor Armand is de huidige crisis verbonden met het klimaatdrama en de grote vervuiling in ons landje. Hij vindt dat het moment is aangebroken om met een concreet allesomvattend plan te komen en maakte alvast een ontwerptekst. Laat ons zeker weten wat er nog aan toegevoegd kan worden!

We bevinden ons middenin de bedreigende coronacrisis, maar daarvoor was het klimaat aan het veranderen en zelfs al ontredderd … Als mensen leveren we daar een belangrijke bijdrage aan en hebben we een grote verantwoordelijkheid. We moeten hieruit leren en werk maken van een veilige en duurzame toekomst voor de komende generaties:

1.De natuur, dat zijn wij en onze omgeving, en deze verbondenheid kunnen we herstellen en versterken;

2.Onze gewoonten en opgebouwde ‘cultuur’ moeten we kritisch bekijken en verschuiven naar een duurzamere aanpak = zodat het ‘kan blijven duren’;

3.Zo ontwikkelen we een nieuwe persoonlijke stijl, in groeiende verbondenheid met en gesteund door anderen, die kiezen voor een gezonde en duurzame toekomst;

4.Natuurlijk moeten het beleid en de verantwoordelijke leiders de klimaat-positieve richting ondersteunen en omzetten in afspraken en wetten.

Er zijn grote internationale, nationale, provinciale en gemeentelijke plannen, afspraken en overeenkomsten om de klimaatopwarming af te remmen en te zorgen voor een leefbaardere omgeving. Dat is evenwel niet voldoende om de verspilling en vervuiling te stoppen

Maar wat kan ik zelf doen, alleen en samen met mijn omgeving?

1. Allereerst de natuur (bloemen, planten, bomen, struiken, vogels, insecten…) beschermen, verder ondersteunen en ontwikkelen en dit samen met anderen;

2. Totaal respect voor het behoud en gezond gebruik van de grond als basis voor onze gezonde voeding;

3. De temperatuur in (liefst niet te ruime) woningen onder controle houden (isoleren, gezonde verwarmingsbron, ventileren, koelen…);

4. Gebruik van (warm) water energiezuinig beperken;

5. Zuinige verlichting met energiezuinige apparaten en toestellen;

6. Aanschaf en zuinig beheer van elektrische toestellen (wassen, koken, koelen, Tv, computer…);

7. Zuinige, verse en duurzame voeding vlakbij en uit omgeving (seizoensgebonden, beperken vlees).

8. Doordachte en zuinige verplaatsingen (in volgorde: te voet, fiets, openbaar vervoer, wagen…)

9. Zuinig en goed beheer van de beschikbare ruimte (behoud open ruimte, stoppen met verharding, niet bouwen in overstromingsgebied..);

10. Verminderen van consumptie op verschillende terreinen;

11. Voorkomen en sorteren van afval, composteren en hergebruik van (nuttige)toestellen;

12. Kiezen voor bewegen op eigen kracht en de minst milieubelastende korte en verdere verplaatsingen;

13. Kiezen voor hernieuwbare energiebronnen, alleen en met de omgeving;

14. Stoppen van gebruik en verspilling van eindige grondstoffen en overgang naar hernieuwbare;

15. Ondersteunen van rechtvaardige werk- en handelsverhoudingen hier en wereldwijd;

16. Voorkomen en oplossen van kleine en grote conflicten met rechtvaardige oplossingen;

17. Investeren in onderwijs en ontwikkeling van personen, groepen en volkeren (armoedebestrijding, afname geboortecijfer…)

18. Anderen aanzetten-steunen-inspireren tot een duurzamere levensstijl en daarvoor vrijwillig (politiek) engagement opnemen in bewegingen, verenigingen, partijen.