Uit reacties op sociale media blijkt dat sommige mensen de huidige wateroverlast in de Dendervallei toeschrijven aan MOW, omdat MOW de vernieuwing van de stuwsluizen geen duurzame oplossing tegen wateroverlast vindt. Door water af te voeren, wordt het probleem gewoon stroomafwaarts verplaatst. Wat is dan wel de oplossing? 

Ruimte creëren voor water! MOW heeft altijd al gepleit voor het openleggen en weer aansluiten van oude meanders van de Dender als buffers tegen hoge waterstanden op de ingedijkte Dender. Ook het voorzien van overstromingszones, zoals op de UNAL-site en het - nu fors opgehoogde - vliegveld, zijn toekomstgerichte en goedkopere oplossingen dan het vernieuwen van de stuwsluizen. 

Lees ons uitgebreider persbericht van 4 januari.

In ons tweedelig artikel, dat al van 2019 dateert, leggen we uit hoe de wateroverlast op een duurzame manier aangepakt kan worden: 

Deel 1: https://www.dropbox.com/scl/fi/k57p0o01o0v3gn4g3xvgy/2019-Laat-de-Dender-meanderen-1.pdf?rlkey=bb7dazqlephpi5tvyb5z28f7a&dl=0

Deel 2: https://www.dropbox.com/scl/fi/azkuofyp0xayuqa4a9u7s/2019-Laat-de-Dender-meanderen-2.pdf?rlkey=alfmfsqceqbxgsfz5xf3omacj&dl=0